Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
 
 
Lokal w Bytomiu
Podstawowe informacje:
Data: 2019-01-15
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Bytomiu
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński
Cena wywoławcza: 99 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1634/17
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wieaw Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

 

sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiot licytacji:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00054976/8, położenie: Bytom, ul. Szkolna 3/6.

Z asnością lokalu związana jest amkowa część (99/1000) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 21.07.2013, na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW nr KA1Y/3130/4.

Właścicielem tej nieruchomości jest  (...).

 

Suma oszacowania wynosi: 133 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 99 225,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1

42 105 0123 0100 0009 09947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie aściciela do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc. w związku z art 953 kpc.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 28.12.2018 r. o godz. 11:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bytomiu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 
Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Bytom
Wojewodztwo: śląskie
 
  Start | Licytacje | Wzory dokumentów | Akty prawne | Zakres terytorialny | Linki | Przepisy | Kontakt

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.