Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
 
 
Lokal użytkowy o pow. 124,84 m2.
Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-25
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 124,84 m2.
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński
Cena wywoławcza: 204 825,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 2701/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wieaw Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 września 2018 r. o godz. 12:30

 

sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiot licytacji.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Bytom, przy ul. Racjonalizatorów 39 i opisana jest jako: lokal użytkowy, stanowiący odrębną nieruchomość. Położenie: Bytom, Racjonalizatorów 39/2.

Lokal posiada założoną księgę wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod nr KW KA1Y/00040070/6.

Właścicielem tej nieruchomości jest (...).

 

Z asnością lokalu związana jest amkowa część (741/10000) w prawie użytkowania wieczystego gruntu (05.12.2089), na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW KA1Y/00014549/4.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 124,84 m2.

 

Suma oszacowania wynosi: 273 100,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 204 825,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 14

42 1050 1230 1000 0090 9947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie aściciela do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc. w związku z art. 953 kpc.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 04.09.2018 r. o godz. 11:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 27 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 
Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Racjonalizatorów
Miasto: Bytom
Wojewodztwo: śląskie
 
  Start | Licytacje | Wzory dokumentów | Akty prawne | Zakres terytorialny | Linki | Przepisy | Kontakt

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.