Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
 
 
Lokal w Bytomiu
Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-29
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Bytomiu
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński
Cena wywoławcza: 44 466,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 24/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
 
29 maja 2018 r. o godz. 12:30
 
sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się
 
DRUGA LICYTACJA
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Bytom, przy ul. Łużycka 13/16 i opisana jest jako nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00045222/2. LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ. Nieruchomość stanowi własność: (...).
 
Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (3760/167118) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 30.12.2064 r., na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW KA1Y/00025158/6.
 
Suma oszacowania wynosi: 66 700,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 44 466,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10% ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego: ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1; 42 1050 1230 1000 0090 9947 0487 lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc w związku z art. 953 kpc. Nieruchomość można oglądać w dniu: 30.04.2018 r. o godz. 11:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 27 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łużycka
Miasto: Bytom
Wojewodztwo: śląskie
 
  Start | Licytacje | Wzory dokumentów | Akty prawne | Zakres terytorialny | Linki | Przepisy | Kontakt

Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.