Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
 
 
Lokal w Bytomiu
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-21
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Bytomiu
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński
Cena wywoławcza: 48 960,75
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1758/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położenie: Bytom, Przemysłowa 26/3. Nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00052202/8. Właścicielem tej nieruchomości jest (…). 

 

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wielkość udziału wynosi 5841/229520. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta
o numerze KA1Y/00002051/9.

- Suma oszacowania wynosi: 65 281,00 zł,

- cena wywołania wynosi: 48 960,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 1;

42 1050 1230 1000 0090 9947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc. w związku z art. 953 kpc.

- nieruchomość można oglądać w dniu: 23.01.2018 r. o godz. 11:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem,

- akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 27 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przemysłowa
Miasto: Bytom
Wojewodztwo: śląskie
 
  Start | Licytacje | Wzory dokumentów | Akty prawne | Zakres terytorialny | Linki | Przepisy | Kontakt

Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.