Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
 
 
Lokal w Bytomiu
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-24
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Bytomiu
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński
Cena wywoławcza: 99 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1366/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 9:00

 

sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bytom opisana jako LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ. Nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00059754/1. Położenie BYTOM, DRZYMAŁY 9/15. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (81/1000) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 08.07.2013 r. na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW KA1Y/00008724/0.

- Suma oszacowania wynosi: 132 000,00 zł,

- cena wywołania wynosi: 99 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 1; 42 1050 1230 1000 0090 9947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc. w związku z art. 953 kpc.

- nieruchomość można oglądać w dniu: 04.01.2018 r. o godz. 12:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem,

- akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 27 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Drzymały
Miasto: Bytom
Wojewodztwo: śląskie
 
  Start | Licytacje | Wzory dokumentów | Akty prawne | Zakres terytorialny | Linki | Przepisy | Kontakt

Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.